Bản kế hoạch học tập du học Hàn Quốc chuẩn nhất hiện nay

Bản kế hoạch học tập du học Hàn Quốc chuẩn nhất. 자기소개 + 공부 계획서 (Bản giới thiệu bản thân + kế hoạch học tập) là một trong những bước quan trọng. Khi chuẩn bị hồ sơ nộp vào đại học ở Hàn. Với kinh nghiệm của một người “từng trải”. Hơn ai hết, mình hiểu là đây chính là vấn đề đau não nhất trong khâu chuẩn bị hồ sơ nộp vào đại học. Chính vì thế, hôm nay mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân mình, làm thế nào để viết được lời giới thiệu bản thân, và bản kế hoạch học tập du học Hàn Quốc.

bản kế hoạch học tập du học Hàn Quốc

Viết lời giới thiệu bản thân và bản kế hoạch học tập du học Hàn Quốc rất quan trọng

Khung viết bản giới thiệu bản thân và bản kế hoạch học tập du học Hàn Quốc là gì?

Trước khi nộp hồ sơ vào trường đại học thôi các bạn sẽ phải đăng kí online đúng không nào. Hầu như các trường đại học đều sẽ đăng kí online trên web http://www.studyinkorea.go.kr/ko/main.do. Có một số trường thì bạn sẽ phải vào trang chủ của trường rồi đăng kí trên đó (Ví dụ: Trường đại học KyungHee). Vậy nên trước khi đặt bút viết 자기소개 thì các bạn nên tìm hiểu kĩ xem là trường của các bạn muốn đăng kí sẽ đăng kí trên web nào trước.

  • Vì sao ư?. Vì trên mỗi website sẽ có các khung viết khác nhau.
  • “Khung viết “ mà mình nhắc tới ở đây là gì?. Đó chính là những câu hỏi mà trường đưa ra để cho bạn dựa vào đó viết. 

Cách viết lời giới thiệu bản thân và bản kế hoạch học tập du học Hàn Quốc

Và sau đây mình xin lấy ví dụ của khung bài giới thiệu bản thân + kế hoạch học tập của mình khi nộp vào trường đại học KyungHee khoa quản trị khách sạn và du lịch để các bạn tham khảo qua cách viết nhé. Như phần trên đã nói, muốn apply vào trường KyungHee thì các bạn phải lên trang chủ của trường để đăng kí online. Và lời giới thiệu bản thân và bản kế hoạch học tập mà các bạn phải viết đã được trường chia nhỏ thành 4 câu hỏi chính.

Câu thứ 1

자신에 대한 소개를 학력상황, 언어능력, 기타 ( 취미, 특히,등)의 사항을 포함하여 기술하십시오 ? ( 300자 이내) (Giới thiệu về bản thân như học vấn, năng lực ngoại ngữ, sở thích… (Viết trong vòng 300 chữ).

Các bạn cần viết ra những thông tin quan trọng và ngắn gọn súc tích nhất có thể nhé. Vì câu này thường khi đi phỏng vấn, các giáo sư cũng sẽ bảo các bạn tự giới thiệu bản thân trong vòng 1 phút. Và đương nhiên nếu bạn viết tốt rồi thì cứ thể học thuộc thôi đúng không nào. Và một lưu ý nhỏ là các bạn không nên chèn vào đó những thông tin không cần thiết như (tính cách thật thà, chăm chỉ, sở thích là xem phim Hàn….). Thực sự thì các giáo sư cực kỳ ngán ngấm mấy cái câu kiểu học vẹt này. Nên là việc chắt lọc thông tin để bỏ vào bài viết cũng sẽ rất rất quan trọng.

안녕하십니까? 저는 베트남에서 온 응오 밍 응옥이라고 합니다. 저는 고등학교를 졸업한 후 하이퐁에 있는 한국어 어학원에서 6개월 동안 기본적인 한국어를 배웠습니다. 한국어를 공부한 지 5개월이 되었을 때 용기를 내서 한국어 말하기 대회에 참가했고 그 대회에서 1등을 했습니다. 그로부터 한 달 후 토픽 2급 만점을 받았고 수준 높은 한국어 공부를 위해 한국에 유학을 결심했습니다. 지금은 서울과학기술대학교에서 한국어를 배우고 있으며 4급부터 시작하여 현재 6급으로 공부했습니다 . 한국어로 의사소통을 할 수 있게 되었고 한국대학에서 전공 수업을 따라갈 수 있을 만큼 수준 높은 한국어 능력을 갖추게 되었으니까 이번에는 경희대학교에 지원했습니다.

Câu thứ 2

본인의 경희대학교에 입학하기 위해서 어떠한 노력을 했는지 기술하십시오 (300자 이내) (Với mong muốn được nhập học vào trường đại học KyungHee thì bạn đã có những nỗ lực gì ?) (Viết trong vòng 300 chữ).

Với câu hỏi này bạn nên trình bày trong quá trình học tập tiếng của các bạn đã nỗ lực như thế nào (bạn nào trong thời gian học tiếng mà đạt được học bổng hay điểm cao đều trình bày ra hết nhé). Phần này khá quan trọng vì giáo sư nhìn vào đó để đánh giá bạn. Nên là có bao nhiêu nhược điểm các bạn nói ra hết nha).

경희대학교에 입학하기 위하여 기본적으로 한국어 실력을 키우기 위해 열심히 했습니다. 고등학교 때부터 한국어에 관심을 갖기 시작하여 고등학교에 졸업한 후 한국어 어학원에 다녔습니다 . 좋은 경험을 얻기 위해 한국어 말하기 대회에 참가했으며, 우승이라는 값진 상도 받았습니다. 그 후에 수준 높은 한국어 공부를 위해 한국에 유학을 오게 되었습니다. 지금은 한국에 온 지 1년을 되었고 얼마전에 토픽 6급을 땄습니다. 그동안 서울과학기술대학교에서 수업을 들으면서 도서관에 자주 갔고 한국어 동아리에 참가하며 외국 친구 및 한국 친구와 한국어로 대화 많이 했을 뿐만아니라 한국에 대해 궁금한 것을 묻곤 했습니다. 서울과학기술대학교에서 1년 넘은 한국어 어학원 다니고 얼마전에 한국어 6급을 1등으로 마쳤습니다.

Một mẫu viết lời giới thiệu bản thân và bản kế hoạch học tập du học Hàn Quốc bạn nên tham khảo:

bản kế hoạch học tập du học Hàn Quốc
bản kế hoạch học tập du học Hàn Quốc
bản kế hoạch học tập du học Hàn Quốc
bản kế hoạch học tập du học Hàn Quốc

Câu thứ 3

경희대학교를 지원하게 된 사유 및 지원학과를 선택한 이유를 기술하십시오 (300자 이내 ) (Lí do bạn đăng kí vào trường KyungHee và lí do bạn chọn khoa này?) (Viết trong vòng 300 chữ)

Với câu hỏi này, bạn nên trên trang web của trường, của khoa mà bạn đăng kí để tìm ra được những điểm nổi bật nhất. (Ví dụ như mình đăng kí khoa quản trị du lịch và khách sạn trường Kyunghee. Mình lên mạng cũng như web của trường tìm hiểu và biết được thông tin trường KyungHee đào tạo ngành du lịch và khách sạn đứng đầu Hàn Quốc và đứng thứ 8 trên toàn thế giới. Có nghĩa là ai muốn học khoa này cũng đều ao ước được học tại KyungHee). Các bạn càng nêu ra được nhiều điểm tốt thì càng tốt nhé. Vì giáo sư rất rất thích nghe những câu này.

대학 종합 평가 6위, 국내 관광 관련 대학 중 1위, 호텔관광대학 세계대학 중 8위인 경희대학교는 제 꿈을 편치기에 가장 최선의 선택이라고 생각합니다. 또한 경희대학교는 1975년부터 시작하여 40년 이상의 역사를 갖고 있고, 국내 관광산업 뿐만 아니라 전 세계로 뺃어나가는 선구자의 역할을 한다고 생각합니다. 저는 어릴 때부터 새로운 곳을 여행하고 사진으로 남기고 사로운 문화를 체험하는 것을 좋아합니다. 그래서 제 경험을 지인들에게 알려주고 추천해주며 보람을 느낄 수 있는 일이라고 생각합니다. 그래서 이 학과를 선택했습니다.

Câu thứ 4

본인이 합격할 경우 전공과 연계하여 졸업 후 무엇을 하고 싶으며, 그와 관련하여 대학에서 수학 계획을 무엇인지 기술하십시오 (300자 이내). (Nếu như bạn đỗ vào trường thì sau này khi tốt nghiệp bạn muốn làm gì và kế hoạch học tập của bạn. Nếu như bạn đỗ vào trường là gì?. (Viết trong vòng 300 chữ).

Với câu hỏi này, bạn cần định hướng được sau này mình sẽ làm gì. Bạn càng viết được cụ thể càng tốt nhé. Đừng ghi đại khái kiểu như là sẽ về VN xin việc hoặc làm việc tại Hàn.

관광교육으로 유명한 경희대학교의 관광학과에 입학하게 되면 항상 열심히 하는 자세를 갖추고 훌륭한 자식과 기술을 습득할 구 있도록 최선을 다하겠습니다. 이를 위해 학생의 분분인 학점 관리뿐만 아니라 다양한 대회 활동에도 참여하겠습니다 . 학과 행사 , 관광 관련 세미나 및 박람회에 참여하여 최신 관광 트렌드에 대해 공부할 것입니다. 학사 과정을 마친 후에는 대학원에 진학하여 추가적인 연구도 할 생각입니다 . 졸업한 후 여행사에 취직하여 한국과 베트남의 관광이 연계된 관광상품 개발에 힘쓸 것입니다. 각 나라의 관광지, 역사, 문화를 상대 나라에 소개하며 서로의 나라를 이해하는 데 도움을 주고 싶습니다. 이를 위하여 학과공부를 통해 단순히 지리적인 측면 뿐만 아니라 문화 및 역사를 깊어 공부하고 분석할 것입니다.

Trên đây là cách viết lời giới thiệu bản thân và bản kế hoạch học tập du học Hàn Quốc từ blog Jinju Daily. Nếu bạn nào quan tâm các thông tin tại Hàn Quốc và cuộc sống thường nhật của du học sinh có thể ghé qua Jinju Daily. Bạn chủ blog vừa xinh gái mà lại thân thiện sẽ trả lời các câu hỏi thắc mắc mà các bạn đang gặp phải.

Gia nhập vào group Hàn Quốc chờ tôi nhé để tham khảo thêm các thông tin.

Nhiều thông tin về điều kiện thủ tục, chi phí và những trải nghiệm thực tế về du học Hàn Quốc. Được đội ngũ admin cập nhật liên tục ở chuyên mục du học Hàn Quốc. Các bạn ghé qua chuyên mục để cập nhật nhiều thông tin hữu ích nhé!

Nhận tư vấn miễn phí

"CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÀN QUỐC 2022"

  • Bạn đang tìm hiểu về chương trình du học?
  • Bạn đang chưa biết nên đi xklđ Hàn Quốc như thế nào?
  • Bạn muốn nhận thông tin chính xác nhất?